Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Informacja dotycząca obsługi podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

1.       PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Gminy Starcza) wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wniosek jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: ul. Gminna 4,42-261 Starcza oraz poniżej w plikach do pobrania.

Osoba odpowiedzialna za obsługę podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci: Agnieszka Ziora – Podinspektor ochrony środowiska i gospodarki odpadami, pokój nr 5

Tel.: (34) 314-03-34 wew. 25

e-mail: agnieszkaziora@gmina-starcza.pl

2.       ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć umowę z osobą, która została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Wniosek jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: ul. Gminna 4,42-261 Starcza oraz poniżej w plikach do pobrania. Umowa może zostać zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do  korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

a)       Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystanie z nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy)

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub umowa spółki cywilnej potwierdzająca sposób reprezentacji podmiotu

c)       Aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy

d)       Załącznik nr 1 do wniosku

e)       Załącznik nr 2 do wniosku – zgoda właściciela/współwłaściciela

f)        Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości.

Umowa może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (w Urzędzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza) lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w lokalu przedsiębiorstwa możliwe jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:   08.00-17.00

Wtorek:             07.30-15.30

Środa:              07.30-15.30

Czwartek:        07.30-15.30

Piątek:            07.30-14.30

Osoby odpowiedzialne za obsługę odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, w tym zawieranie umów:

Iwona Grzyb – pokój nr 6, tel. 579 470 901

Magdalena Szulc-Cichowska - pokój nr 2, tel. (34) 314-03-34 wew. 31

e-mail: magdalenaszulc-cichowska@gmina-starcza.pl

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

Gmina Starcza

Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

23

lut

2024

Zdjęcie: Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

Gmina Starcza

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja KRUS

Gmina Starcza

Informacja KRUS

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

Gmina Starcza

Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

12

lut

2024

Zdjęcie: Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

Gmina Starcza

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

5

lut

2024

Zdjęcie: Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

Gmina Starcza

Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

5

lut

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.