piątek 29 maja 2020 r., imieniny obchodzą: Maksymilian, Teodozja
Gmina Starcza wersja dla słabowidzących SEKAP ePUAP BIP

 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki

Strona główna » Inwestycje i projekty » Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych ...

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

Informujemy, iż w ramach naboru RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 projekt Gminy Starcza pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” został wybrany do dofinansowania. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Program realizowany będzie poprzez demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców z wymianą na źródło ciepła o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

Realizacja projektu nastąpi w indywidualnych gospodarstwach domowych, których właściciele w okresie naboru wniosków (2018r.) złożyli stosowne dokumenty i po sporządzeniu audytu zakwalifikowali się do projektu.


Uczestnik projektu samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy robót instalacyjnych z listy potencjalnych Wykonawców ogłoszonej przez Gminę Starcza.

Mieszkaniec dokonuje wyboru kotła na biomasę lub kotła gazowego uwzględniając zasady celowości, oszczędności i racjonalności ponoszenia wydatków tzn. w sposób niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Dofinansowanie przekazywane będzie uczestnikom projektu wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.


Regulamin procedury grantowej znajduje się na stronie: http://www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_udzialu_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

 

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

Z uwagi na wydłużenie terminu trwania naboru wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, Gmina Starcza zmieniła Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” ustanawiając dodatkowy nabór wniosków od 5 lipca do 6 sierpnia 2018r. oraz zmieniając okres realizacji projektu na lata 2019-2021.

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_562018_dodatkowy_nabor.pdf

W okresie naboru wniosków, w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00  w urzędzie gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

Terminy konsultacji w punkcie informacyjnym:

10 lipca 2018r.

17 lipca 2018r.

24 lipca 2018r.

31 lipca 2018r.

Informacje o projekcie można również uzyskać w urzedzie gminy w Starczy, pok. nr 5 w godziach pracy urzędu.

  

ZMIANA REGULAMINU

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_552018_zmiana_regulaminu.pdf

 

NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 22 maja do 22 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Starczy, w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski o udział w projekcie "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza".

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wniosek_wymiana_zrodel_ciepla.pdf

W okresie naboru wniosków, w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 16.00  w urzędzie gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

Terminy konsultacji w punkcie informacyjnym:

22 maja 2018r.

29 maja 2018r.

5 czerwca 2018r.

12 czerwca 2018r.

19 czerwca 2018r.

 

Informacje o projekcie można również uzyskać w urzedzie gminy w Starczy, pok. nr 5 w godziach pracy urzędu.

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1767

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_udzialu_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wniosek_o_udzial_w_projekcie_wymiana_zrodel.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/wymogi_ogolne_dla_piecow__zalacznik_nr_2.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/umowa_o_powierzenie_grantu_zalacznik_nr_3.pdf

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem w ramach Projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” Wójt Gminy Starcza zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (m. in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania wymienionego wyżej projektu, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 10 maja 2018r. na stronie internetowej Gminy Starcza oraz na tablicy ogłoszeń zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Starcza informujące o możliwości uczestnictwa w procesie planowania przedmiotowej inwestycji. Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od 11 maja 2018r. do 18 maja 2018r. w formie:

 -             papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

-              osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

-              elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adresaniaugstarcza@wp.pl

 www.gmina-starcza.pl/dokumenty/raport_z_aktywnego_wlaczenia_spolecznosci.pdf

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE Wymiana źródeł ciepła

Wójt Gminy Starcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza"

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 11 maja 2018r. do 18 maja 2018r.
Uwagi do projektu w/w dokumentu
można składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adresaniaugstarcza@wp.pl

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1764

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_konsultacje_regulaminu_wymiana.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/regulamin_uczestnictwa_w_projekcie__434.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_1_wniosek_o_udzial_w_projekcie.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_2_wymogi_ogolne_dla_piecow__434.pdf

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_nr_3_umowa_o_powierzenie_grantu_434.pdf

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna


Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel. 34 31 40 334, 34 31 40 015
e-mail: sekretariatug@wp.pl

więcej
Wirtualna mapa

Czy Gmina Starcza posiada potencjał turystyczny?

 • 53.6%
 • 46.4%
więcejarchiwum ankiet

Uzbrojenie terenu inwest. w m. Łysiec. Wartość Projektu wynosi 1 109 201,79 zł, w tym ...

więcej
Zapytanie
Poleć stronę
Facebook
Księga gości
Zobacz wpisy
 • pr1
 • pr2
 • pr3