piątek 30 października 2020 r., imieniny obchodzą: Augustyn, Łukasz
Gmina Starcza wersja dla słabowidzących SEKAP ePUAP BIP

 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki

Strona główna » Gmina » Gmina Starcza

Gmina Starcza

wielkość tekstu:A | A | A

 

Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Gmina graniczy z następującymi gminami: Poczesną, Kamienicą Polską, Konopiskami oraz Woźnikami. W jej skład wchodzi 5 sołectw: Starcza , Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha, a zamieszkuje ją 2814 mieszkańców.

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka samorządowa istnieje od 1992 roku i obszarowo wydzielona została z gminy Kamienica Polska.

Pod względem hydrograficznym gmina położona jest w zlewni Warty, a głównymi rzekami przepływającymi przez teren gminy są: Kamieniczka oraz jej lewy dopływ Zimna Woda. Rzeźba terenu jest urozmaicona, pagórkowata. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości Łysiec – 331 m n.p.m.

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych:

- Kościół parafialny N.M.P. Częstochowskiej w Starczy wymurowany z cegły i kamienia polnego w latach 1928 – 1934,

- Drewniany kościół parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wybudowany w latach 1907 – 1908 w miejscowości Starcza,

- Murowana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym,

- Dwa drewniane budynki mieszkalne w miejscowości Starcza przy ul. Szkolnej z okresu przed 1939 r.

Największy procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne: 80,6%. Jednakże rolnictwo z uwagi na mało urodzajną glebę i duże rozdrobnienie gruntów nie stanowi głównego utrzymania mieszkańców gminy. Tylko niewielka liczba ludzi utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Większość pracuje w pobliskiej Częstochowie, sąsiednich gminach, oraz w miastach Górnego Śląska. Część znajduje zatrudnienie na terenie gminy w placówkach użyteczności publicznej i w nielicznych przedsiębiorstwach prywatnych.

Sprawnemu działaniu i wygodzie mieszkańców służą instytucje użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, placówki oświatowe (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Starczy), Gminna Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, filia Urzędu Pocztowego w Kamienicy Polskiej i filia Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Władze gminy przeznaczają corocznie duże kwoty z budżetu, korzystając z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych na realizację wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków dla dalszego lokalnego rozwoju.


W poniższym pliku publikacja "Historia i współczesność Gminy Starcza"

 

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna


Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel. 34 31 40 334, 34 31 40 015
e-mail: sekretariatug@wp.pl

więcej
Wirtualna mapa

Czy Gmina Starcza posiada potencjał turystyczny?

 • 53.6%
 • 46.4%
więcejarchiwum ankiet

Uzbrojenie terenu inwest. w m. Łysiec. Wartość Projektu wynosi 1 109 201,79 zł, w tym ...

więcej
Zapytanie
Poleć stronę
Facebook
Księga gości
Zobacz wpisy
 • pr1
 • pr2
 • pr3