piątek 25 września 2020 r., imieniny obchodzą: Aurelia, Kleofas
Gmina Starcza wersja dla słabowidzących SEKAP ePUAP BIP

 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki
 • Linki

Strona główna » Woda i ścieki

Woda i ścieki

wielkość tekstu:A | A | A

Informacja dotycząca obsługi podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

1.       PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Gminy Starcza) wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wniosek jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: ul. Gminna 4,42-261 Starcza oraz poniżej w plikach do pobrania.

Osoba odpowiedzialna za obsługę podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci: Dawid Pijet – stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki, budownictwa, informatyki, pokój nr 5

Tel.: (34) 314-03-34

Mail: dawidugstarcza@wp.pl

2.       ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zawrzeć umowę z osobą, która została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Wniosek jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: ul. Gminna 4,42-261 Starcza oraz poniżej w plikach do pobrania. Umowa może zostać zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do  korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

a)       Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystanie z nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy)

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub umowa spółki cywilnej potwierdzająca sposób reprezentacji podmiotu

c)       Aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy

d)       Załącznik nr 1 do wniosku

e)       Załącznik nr 2 do wniosku – zgoda właściciela/współwłaściciela

f)        Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości.

Umowa może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (w Urzędzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza) lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w lokalu przedsiębiorstwa możliwe jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 07.30-15.30

Wtorek: 08.00-16.00

Środa-piątek: 07.30-15.30

Osoby odpowiedzialne za obsługę odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, w tym zawieranie umów:

Iwona Grzyb – pokój nr 6, tel. (34) 314-03-34

Magdalena Szulc-Cichowska - pokój nr 9, tel. (34) 314-03-34

mail: magdastarcza@wp.pl

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna


Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel. 34 31 40 334, 34 31 40 015
e-mail: sekretariatug@wp.pl

więcej
Wirtualna mapa

Czy Gmina Starcza posiada potencjał turystyczny?

 • 53.6%
 • 46.4%
więcejarchiwum ankiet

Uzbrojenie terenu inwest. w m. Łysiec. Wartość Projektu wynosi 1 109 201,79 zł, w tym ...

więcej
Zapytanie
Poleć stronę
Facebook
Księga gości
Zobacz wpisy
 • pr1
 • pr2
 • pr3