Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

 

Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Gmina graniczy z następującymi gminami: Poczesną, Kamienicą Polską, Konopiskami oraz Woźnikami. W jej skład wchodzi 5 sołectw: Starcza , Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha, a zamieszkuje ją 2840 mieszkańców.

 

Gmina Starcza jako samodzielna jednostka samorządowa istnieje od 1992 roku i obszarowo wydzielona została z gminy Kamienica Polska.

 

Pod względem hydrograficznym gmina położona jest w zlewni Warty, a głównymi rzekami przepływającymi przez teren gminy są: Kamieniczka oraz jej lewy dopływ Zimna Woda. Rzeźba terenu jest urozmaicona, pagórkowata. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości Łysiec – 331 m n.p.m.

 

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych:

- Kościół parafialny N.M.P. Częstochowskiej w Starczy wymurowany z cegły i kamienia polnego w latach 1928 – 1934,

- Drewniany kościół parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wybudowany w latach 1907 – 1908 w miejscowości Starcza,

- Murowana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym,

- Dwa drewniane budynki mieszkalne w miejscowości Starcza przy ul. Szkolnej z okresu przed 1939 r.

 

Największy procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne: 80,6%. Jednakże rolnictwo z uwagi na mało urodzajną glebę i duże rozdrobnienie gruntów nie stanowi głównego utrzymania mieszkańców gminy. Tylko niewielka liczba ludzi utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Większość pracuje w pobliskiej Częstochowie, sąsiednich gminach, oraz w miastach Górnego Śląska. Część znajduje zatrudnienie na terenie gminy w placówkach użyteczności publicznej i w nielicznych przedsiębiorstwach prywatnych.

 

Sprawnemu działaniu i wygodzie mieszkańców służą instytucje użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, placówki oświatowe (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Starczy), Gminna Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, filia Urzędu Pocztowego w Kamienicy Polskiej i filia Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

 

Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Władze gminy przeznaczają corocznie duże kwoty z budżetu, korzystając z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych na realizację wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków dla dalszego lokalnego rozwoju.

 

W poniższym pliku publikacja "Historia i współczesność Gminy Starcza"

 

 

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Wrzesień miesiącem poświęconym rozpowszechnianiu ...

Gmina Starcza

Wrzesień miesiącem poświęconym rozpowszechnianiu ...

27

wrz

2023

Zdjęcie: Fundusze europejskie na „zielone” projekty - ...

Gmina Starcza

Fundusze europejskie na „zielone” projekty - ...

27

wrz

2023

Zdjęcie: mDowód - cyfrowy dokument tożsamości

Gmina Starcza

mDowód - cyfrowy dokument tożsamości

27

wrz

2023

Zdjęcie: INFORMACJA MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Gmina Starcza

INFORMACJA MINISTERSTWA CYFRYZACJI

20

wrz

2023

Zdjęcie: KAMPANIA SPOŁECZNA ,,SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ...

Gmina Starcza

KAMPANIA SPOŁECZNA ,,SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ...

18

wrz

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA

11

wrz

2023

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.