Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy i działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starcza, który przyjmowany jest na mocy uchwał przez Radę Gminy Starcza.

Do zadań komisji należą działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy, które są realizowane poprzez:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • wspomaganie działalności pedagogów szkolnych,
  • kierowanie na badania pozwalające ustalić uzależnienie od alkoholu,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia,
  • działalność komisji obejmuje wnioskowanie o udzielanie pomocy rodzinom i osobom uzależnionym oraz kierowanie na leczenie odwykowe,
  • wydawania postanowień na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Starczy,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Starcza.

Skład Komisji:

Przewodnicząca komisji – Anna Kamińska

Wiceprzewodnicząca komisji – Anita Mirowska

Sekretarz komisji – Joanna Kaczka

Członek komisji – Danuta Micuda

Członek komisji - Jerzy Puszczewicz

 Gdzie można uzyskać informacje:

  • Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starczy ul. Szkolna 1.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1 (w godzinach urzędowania Ośrodka) tel. 0-34 314 05 08

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

Gmina Starcza

Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

29

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O CHLOROWANIU WODY

24

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

23

lis

2023

Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

Gmina Starcza

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

21

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Gmina Starcza ogłasza w nabór uzupełniający w ...

13

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja

8

lis

2023

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.