Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Starczy

Nr UDA-RPSL.09.02.00-00-39/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX Zdriowie i rekreacja

Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego


  Całkowita wartość Projektu wynosi 1 005 502,51zł,

w tym

dofinansowanie ze środków unijnych 845 496,92zł,

wkład własny 160 340,35zł.

 

Projekt przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy został opracowany przez pracownię architektoniczną ANTA ARCHITEKCI z Częstochowy. Przetarg na realizację w/w inwestycji odbył się 11.03.2009r. Oferty złożyło 13 firm. Wygrało, podając najniższą cenę 951 604,84zł brutto, Konsorcjum firm Budownictwo Inżynieria Lądowa P.P.H.U. „Maksel –Styl” Leszek Nemś, Budownictwo Inżynieria Lądowa „Maksel-Styl” sp-ka z o.o., Żarki Letnisko.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 złożony został 5.05.2008 r. w ramach Działania 9.2 Infrastruktura Lecznictwa otwartego.

8 października 2008r. otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie pod względem formalnym, a 16 stycznia 2009r. o wybraniu projektu do dofinansowania.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego została podpisana 19 marca 2009 r.

Realizacja projektu polega na przebudowie i rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy wraz z przebudową kotłowni celem dostosowania pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W przebudowanym i rozbudowanym Ośrodku Zdrowia znajdują się:

  1. Poradnia Dziecięca
  2. Poradnia Rehabilitacji
  3. Poradnia Ogólnodostępna
  4. Poradnia Ginekologiczna
  5. Rejestracja do obsługi wszystkich poradni. 

Istotnym elementem jest przystosowanie obiektu dla obsługi osób niepełnosprawnych, tj. w dźwig, miejsce dla wózków inwalidzkich i sanitariaty z pochwytami i sygnalizacją dźwiękową.

W ramach zadania przeprowadzona została również modernizacja kotłowni, systemu c.o. i c.w.u.

Modernizacja  polegała  na wymianie kotła opalanego paliwem stałym na nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny  o  wysokiej sprawności cieplnej.

Przeprowadzone prace przyniosły efekt w postaci obniżonej emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów oraz przyczyniły się do obniżenia kosztu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy jednoczesnym podniesieniu wydajności całego systemu.

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy dzięki wsparciu środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego, jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców gminy Starcza i przyczyni się do realizacji głównego celu jakim jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Starcza oraz wzrostu dostępności i poprawy jakości usług medycznych, a także poprawy wykrywalności chorób.

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

Gmina Starcza

Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

29

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O CHLOROWANIU WODY

24

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

23

lis

2023

Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

Gmina Starcza

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

21

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Gmina Starcza ogłasza w nabór uzupełniający w ...

13

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja

8

lis

2023

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.