Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Urzędu Gminy Starcza

 

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gmina-starcza.pl

Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel. 34 31 40 334, 34 31 40 015
e-mail: sekretariat@gmina-starcza.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 05.01.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
  2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  3. Możliwa zmiana wielkości czcionki,
  4. Zastosowano prawidłowy kontrast.
  5. Udostępnienie dedykowanego kanału transmisjaobrad.info: (Przygotowanie transkrypcji do nagrań sesji Rady Gminy)

Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Jędrzejewska, agnieszkajedrzejewska@gmina-starcza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 31 40 334.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Starcza znajduje się przy ul. Gminnej 4, 42-261 Starcza.

Urząd Gminy Starcza przystąpił do programu Dostępny Samorząd z realizacją zadania: Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy w Starczy dla osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami, które wchodzi w rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Starczy.

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

W celu zapewnienia dostępności informacyjno- komunikacyjnej z zadania realizowanego w ramach Programu Dostępny Samorząd zostały zakupione 2 sztuki przenośnej pętli indukcyjnej.

 

W urzędzie nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Powiatowy Konkurs

Gmina Starcza

Powiatowy Konkurs "Ekologiczna Zagroda 2024"

17

kwi

2024

Zdjęcie: Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

Gmina Starcza

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: #StopNielegalnejEksploatacji

Gmina Starcza

#StopNielegalnejEksploatacji

9

kwi

2024

Zdjęcie: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

Gmina Starcza

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

Gmina Starcza

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

Gmina Starcza

Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

3

kwi

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.