Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wójt Gminy Starcza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Starcza, położonych w miejscowości Łysiec przy ul. Widokowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania dla n/w działek zostały decyzje o warunkach zabudowy.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 133/3 o powierzchni 0,1065 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 133/4 o powierzchni 0,1056 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 133/5 o powierzchni 0,1055 ha, opisana w KW CZ1C/00107642/4

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 95 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Działka niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, sieć kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2024 roku w Urzędzie Gminy Starcza ul. Gminna 4 w godzinach:

10:00 - nieruchomość nr 1

10:30 - nieruchomość nr 2

11:00 - nieruchomość nr 3

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 05.02.2024 r. na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Nr 96 8279 0000 0100 2479 2001 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 09.02.2024 r. bez odsetek.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym zagospodarowaniem.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140334 lub 34/3140-015

04

STY

2024

260

razy

czytano

18/951

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

Gmina Starcza

Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza na warsztaty ...

23

lut

2024

Zdjęcie: Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

Gmina Starcza

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników do udziału w V ...

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja KRUS

Gmina Starcza

Informacja KRUS

20

lut

2024

Zdjęcie: Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

Gmina Starcza

Informacja - przemieszczanie kolumn wojskowych ...

12

lut

2024

Zdjęcie: Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

Gmina Starcza

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych ...

5

lut

2024

Zdjęcie: Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

Gmina Starcza

Wybory Samorządowe w 2024 r. - informacje dotyczące ...

5

lut

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.