Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

 


 

Krótki opis projektu:

Celem głównym proj. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 90% uczniów: tj. 164 uczniów (72dz,92ch),w tym zniwelowanie deficytu u 30 uczniów (12dz,18ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 4 uczniów (4ch) z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych
oraz podniesienie kompetencji zawodowych 80% nauczycieli. tj. 16 nauczycieli (15K,1M) w wiejskiej gminie Starcza w terminie do 30.06.2021 r.

 

Cele projektu:

Grupa docelowa to uczniowie szkoły prowadzącej kształcenie ogólne, która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, nauczyciele i pracownicy pedagogicznej szkoły i placówki realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego i ich organy prowadzące. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego z terenu Gminy Starcza. Wsparcie jest
skierowane do 182 uczniów (81dz,101ch), w tym 30 uczniów (12dz,18ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym 4 uczniów (4ch) z niepełnosprawnością (autyzm, zespół Aspergera, afazja, słabowidzenie) oraz 20 nauczycieli(19K,1M) ze szkoły podstawowej w Starczy. Wśród uczniów z SPE są uczniowie z wadami wymowy (3 ucz.w tym 1 dz), uczniowie wymagający zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (4 ucz. w tym 1dz.) oraz uczniowie zdolni (24 ucz. w tym 14dz). Celem zajęć dodatkowych dla uczniów jest: rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy, podniesienie umiejętności matematycznych i językowych (j.angielski) uczniów, wspieranie uczniów z SPE, wprowadzenie kółek zainteresowań oraz zajęć metodą eksperymentu, wprowadzenie dodatkowych zajęć informatycznych. Wsparcie jest skierowane do uczniów kl. I-VIII SP. W projekcie zostaną objęci wsparciem nauczyciele na równym stopniu awansu zawodowego (12 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli kontraktowych). Potrzeba podnoszenia kwalifikacji dotyczy nie tylko nauczycieli z krótkim stażem pracy ale także n-li z wieloletnim doświadczeniem, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie nowych, bardziej efektywnych metod nauczania. Projekt przewiduje doposażenie pracowni przedmiotowych oraz doposażenie szkoły w narzędzia TIK.

 

 

Najnowsze aktualności

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.