Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza

 

 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza

 

Informujemy, iż w ramach naboru RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22 projekt Gminy Starcza pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” został wybrany do dofinansowania.

W dniu 15 listopada 2022 roku została zawarta umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU, Działanie: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

 

Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) , energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU)

oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza.

W ramach projektu planuje się zakupić i zamontować:

- 4 kompletnych instalacji pomp ciepła do CWU,

- 32 kompletnych instalacji solarnych do podgrzewania CWU,

- 12 kompletnych instalacji kotłów na biomasę,

- 51 kompletnych zestawów fotowoltaicznych.

 

Efekty ekologiczne:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 48 szt.,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 51 szt.,

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 297,92 tony równoważnika CO2,

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,44753 MWt,

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,20310 MWe,

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 341,78 MWht/rok,

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 167,58 MWht/rok,

- Stopień redukcji PM 10 – 0,01670 tony/rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 769 526,32 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFRR: 1 681 050,00 zł,

- środki własne gminy: 88 476,32 zł.

 

PUNKT KONSULTACYJNY

W okresie naboru zgłoszeń do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza" w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy w Starczy czynny będzie punkt konsultacyjny.

 

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU GRANTOWEGO

W dniach od 5 kwietnia do 8 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Starczy, w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe do realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"

 
 

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

www.gmina-starcza.pl/dokumenty/procedura_grantowa.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_1harmonogram_realizacji_projektu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_2_wzor_deklaracji_udzialu_w_projekcie.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_3_wzor_ankiety_dotyczacej_instalacji.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_4_wzor_wniosku_o_udzielenie_grantu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_5_wzor_zgloszenia_wykonawcy_i.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_6_wzor_umowy_o_powierzenie_grantu.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zalacznik_7_wzor_wniosku_o_platnosc.pdf
www.gmina-starcza.pl/dokumenty/zarzadzenie_nr_222018_z_dnia_30_marca_2018r.pdf
 

Raport z konsultacji społecznych, aktywnego włączenia społeczności lokalnej w procesy przygotowania i wdrażania projektów realizowanych przez Gminę Starcza

W związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem w ramach Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” Wójt Gminy Starcza zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania wymienionego wyżej projektu, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 14 marca 2018r zostało opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Starcza informujące o możliwości uczestnictwa w procesie planowania przedmiotowej inwestycji. Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od 15 marca 2018r. do 28 marca 2018 r. w formie:

 -             papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

-              osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

-              elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

-            spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy.

 

Raport z konsultacji społecznych, aktywnego włączenia społeczności lokalnej w procesy przygotowania i wdrażania projektów realizowanych przez Gminę Starcza

 

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1754

 

  

Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii

W dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zapraszamy. 

 

Konsultacje społeczne PROCEDURY PROJEKTU GRANTOWEGO

Wójt Gminy Starcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Procedury realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 15 marca 2018r. do 28 marca 2018r.
Uwagi do projektu dokumentu "Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza"  można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2018 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl

Pozostałą formą konsultacji społecznych będzie:

- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starczy.

www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1751

 

 

Konsultacje społeczne zaktualizowanej procedury realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”

 

Zarządzenie nr 2.2023 Wójta Gminy Starcza z dnia 11 stycznia 2023r.

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=523&x=105

 

Procedura realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”

 

Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Starcza z dnia 21 kwietnia 2023r.

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=731&x=74&y=53

 

Lista wykonawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”

Lp. Nazwa firmy

Adres 

siedziby

Telefon

Adres

e- mail

Uwagi
1.

  AMD INSTALACJE Michał Drost

 Klepaczka ul. Topolowa 39

 42-261 Starcza
 508 151 413  amdinstalacje@gmail.com

 Montaż:

 - kotłów CO na pellet

 - kolektorów słonecznych.

2.

 ARSA-EKO Paweł Godula

 Rudnik Mały ul. Śląska 40

 42-261 Starcza
 608 658 756  arsaeko@op.pl

 Montaż:

 - kotłów CO na pellet,

 -pomp ciepła do CWU,

 - kolektorów słonecznych.

 

3.

 

 SOLARO inż. Paweł Kantor

 

 ul. Katowicka 10

 42-262 Kolonia Poczesna

 34/323 94 79

 510 141 396


 biuro@solaro-poczesna.pl  

 Montaż:

 - instalacji fotowoltaicznej

4.

 CHRABĄSZCZ Sp. z o.o.

 

 ul. Zegarowa 95

 42-271 Częstochowa

 

 795 823 559

 

  chrabaszcz.instalacje@gmail.com

 

 

 Montaż:

 - instalacji fotowoltaicznej

5. 

 Ergo-Term Sp. z o.o.

 ul. Bohaterów Katynia 79

 42-200 Częstochowa

 574 674 774  biuro@ergo-term.pl  

 Montaż:

 - instalacji fotowoltaicznej

 - kotłów CO na pellet

 - pomp ciepła do CWU

 - kolektorów słonecznych

 

 

6.

 

 Energia Nova 

 Sylwiusz Kubiak

 

 ul. Konwaliowa 19

 42-253 Janów

 

 883 874 700

 

 biuro@sunergia.pl 

 

 Montaż:

 - instalacji fotowoltaicznej 

7.

 STROJEC ARKADIUSZ  

 ul. Parkowa 4A

 42-244 Mstów
 600 500 605  arek@strojec.com.pl  

 Montaż:

 - instalacji fotowoltaicznej

 

 

 

 

 

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.