Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.
Budowa miejsca rekreacyjnego w Sołectwie Własna
 
W dniu 24.04.2024r. Wójt Gminy Wiesław Szymczyk i Skarbnik Gminy Miron Romański podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsca rekreacyjnego w Sołectwie Własna” w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku.
W ramach zadania planuje się:
a) budowę drewnianej altany o wymiarach 7 x 4 m wraz ze stołem i ławami, kręgu ogniskowego z ławeczkami (odnowienie) oraz grilla murowanego,
b) montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz ławek parkowych.
W celu posadowienia altany oraz obiektów małej architektury zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej. Pozostały teren wokół miejsca spotkań zostanie uporządkowany i wyrównany kruszywem.
Budowa miejsca rekreacyjnego w Sołectwie Własna pozwoli stworzyć miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających Gminę Starcza. Wskazane miejsce znajduje się w pobliżu zbiornika wodnego, co dodatkowo uatrakcyjnia miejsce spotkań. 
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia oraz kształtowania tożsamości lokalnej i tworzenia więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa Własna. Wybudowana w ramach zadania infrastruktura będzie dostępna nieodpłatnie. Ze względu na łatwy dostęp z elementów przedmiotowej infrastruktury będą mogły korzystać również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.