Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych

W dniu 23.06.2023r. Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk i Skarbnik Gminy Halina Gryl podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych”.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane trzy wiaty przystankowe w Sołectwie Łysiec.

Zakupiono i zamontowano:

- dwie wiaty o wymiarach 3,94 x 1,34 m,

- jedną wiatę o wymiarach 2,64 x 1,34 m.

Konstrukcja wiat wykonana została z profili stalowych, ocynkowanych lakierowanych proszkowo. Wypełnienie ścian stanowi szkło hartowane o grubości 6 mm, natomiast wypełnienie dachu – poliwęglan komorowy o grubości 6 mm z filtrem.

Nowe wiaty zostały posadowione na wybrukowanym peronie.

Wiaty są wyposażone w ławeczki i kosze.

Realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na życie mieszkańców, zapewniła bezpieczeństwo i godne warunki oczekiwania na autobus chroniąc przed upałem i deszczem. Dzięki realizacji zadania nastąpiło usunięcie barier w dostępie do transportu zbiorowego.

Zagospodarowanie miejsc publicznych przyczyniło się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej i tworzenia więzi międzyludzkich Sołectwa Łysiec. Zakupione i zamontowane na peronach w ramach zadania wiaty przystankowe są ogólnie dostępne i nieodpłatne. Z elementów przedmiotowej infrastruktury korzystają wszyscy podróżujący, również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby starsze.