Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Dotychczas rewitalizacja kojarzona była głównie z remontami i modernizacjami oraz ożywieniem gospodarczym terenów poprzemysłowych. Obecnie proces ten ma służyć przede wszystkim zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia, nałogów, przestępczości czy też innych problemów, z którymi borykają się lokalne społeczności. Rewitalizacja pozwala spojrzeć na gminę i jej problemy z perspektywy obszarów, gdzie sytuacje kryzysowe są najmocniej odczuwalne. Rewitalizacja to kompleksowe działanie, które służy zwalczaniu głównie problemów społecznych, dotyczących wytypowanych części gminy, w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju gospodarczego, infrastruktury publicznej oraz poprawy stanu środowiska. Zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności.

Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami, którzy są w niego włączeni, takimi jak: lokalni przedsiębiorcy, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe. Obecnie rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast i gmin, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Dzięki rewitalizacji można poprawić jakość życia i zahamować różne niekorzystne procesy np. migrację zarobkową młodych ludzi poza gminę, degradację obiektów komunalnych, zanieczyszczania środowiska i wiele innych, które wskażą sami mieszkańcy, a także samorządowcy, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Postępujące zmiany infrastrukturalne w gminach i odejście od projektów typowo inwestycyjnych na rzecz wspólnych działań z mieszkańcami i dla mieszkańców – to tylko niektóre zmiany wynikające z nowego spojrzenia na rewitalizację. Obecnie rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 09.10.2015 o rewitalizacji (Dz. U. z dnia 03.11.2015 poz. 1777) rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

 

Rewitalizacja

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie na zebranie wiejskie w miejscowości ...

Gmina Starcza

Zaproszenie na zebranie wiejskie w miejscowości ...

20

maj

2024

Zdjęcie: Informacja o zdalnym odczycie wodomierzy w ...

Gmina Starcza

Informacja o zdalnym odczycie wodomierzy w ...

20

maj

2024

Zdjęcie: Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

Gmina Starcza

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

16

maj

2024

Zdjęcie: Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Gmina Starcza

Konkurs grantowy Śląskie NOWEFIO 2024-2026

16

maj

2024

Zdjęcie: Zaproszenie na zebrania wiejskie

Gmina Starcza

Zaproszenie na zebrania wiejskie

15

maj

2024

Zdjęcie: PROJEKT SZKOLENIOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ...

Gmina Starcza

PROJEKT SZKOLENIOWY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ...

13

maj

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.