Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Zadanie „ CZAS WOLNY INACZEJ VI” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego„ Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego”, w ramach konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemoc w rodzinie w 2016r."

Dnia 22 grudnia 2016r. podczas „Uroczystego Spotkania Wigilijnego” odbyło się podsumowanie działalności „Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego” w Starczy działającej od 1 marca 2016r. połączone z prezentacją działań realizowanych w ramach zadania „Czas wolny inaczej VI”.

Brali w nim udział uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach zadania „ Czas wolny inaczej VI” oraz zaproszeni goście- Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ilona Ciura, Dyrektorzy placówek oświatowych: Elżbieta Sygulska- Dyrektor Gimnazjum oraz Marian Krzyczmanik- Dyrektor szkoły podstawowej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w placówce: Ewa Lisek, Konrad Grzyb i Tatiana Żak, wspólnie z wychowankami przedstawili przygotowany w czasie prowadzonych zajęć program artystyczny.

Uczniowie zaprezentowali tradycyjne „Jasełka” i śpiewali najpiękniejsze kolędy. Goście z Wójtem na czele złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

Sekretarz Gminy podziękowała prowadzącym zajęcia w placówce, za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowanie w realizację zadania „ Czas wolny inaczej VI”.

Funkcjonowanie „ Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego” w Starczy i realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanej dotacji Województwa Śląskiego w wysokości 16540,00 oraz wkładowi własnemu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 12.648,00.

W ramach zadania „ Czas wolny inaczej VI” zakupiono różne gry edukacyjne, sprzęt sportowy i szereg pomocy do prowadzenia zajęć. Ze środków dotacji pokryto również koszty prowadzenia placówki, tj. opłaty za Internet, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i kanalizacji, zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Dotacja objęła także koszty wynagrodzeń wychowawcy-instruktora, wychowawcy-pedagoga i socjoterapeuty. Otrzymane środki umożliwiły zorganizowanie wyjazdu wychowanków do Aquaparku w Tarnowskich Górach, wycieczki „ Szlakiem Orlich Gniazd” do Ogrodzieńca i wyjazdu dzieci i młodzieży do kina.

Uczestnicy wszystkich zajęć korzystali z dożywiania. Wychowankowie placówki mieli zapewnioną pomoc w nauce, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności w czasie zajęć artystyczno-teatralnych, poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia w ramach „ Akademii zdrowego stylu życia” .

Zdrowo i aktywnie spędzali czas wolny uczestnicząc w różnych zajęciach rekreacyjno-sportowych, a w czasie zajęć socjoterapeutycznych podejmowane były tematy z zakresu profilaktyki oraz kształtowane właściwe postawy dzieci i młodzieży.

Wychowankowie mogli liczyć na wsparcie, wskazówki i pomoc wychowawców w rozwiązywaniu różnych problemów.

Gminna placówka stała się miejscem, w którym dzieci i młodzież z terenu gminy może uzyskać pomoc w nauce oraz bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas wolny poprzez uczestnictwo w różnych ciekawych zajęciach, wyjazdach i wycieczkach.

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA

18

lip

2024

Zdjęcie: Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na ...

Gmina Starcza

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na ...

16

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O KONTROLI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12

lip

2024

Zdjęcie: Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

Gmina Starcza

Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

II Przetarg na realizację zadania pn. "Prace ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

Gmina Starcza

Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

11

lip

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.