Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 1 727 077,30 zł

Otrzymana kwota pomocy: 1 055 613,00 zł

 

W ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza wykonano sieć wodociągową z rur Ø 125/11 PE mm o długości 1770,00 mb. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowi zasuwa odcinająca przy włączeniu do istniejącego wodociągu Ø 100 w ul. Szkolnej oraz hydranty przeciwpożarowe Ø 80 nadziemne.

b) w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza należy wykonano:

- sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur z litego PCV typu ciężkiego ,,S’’(SDR 34-S16,7) z kielichami o średnicy Ø 200/5,9 (zgodnie z normą PN-EN 1404:1999- jednolity materiał) z kielichem łączonym na uszczelkę gumową – 1841,00 mb

- sieć kanalizacyjną tłoczną z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 PN 10 o średnicy 90/8,2 mm, łączenie rurociągów poprzez zgrzewanie metodą elektrooporową – 770,00mb

- sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur PCV litych Ø 160/4,7 mm klasy ,,S’’ (długość 561m) ze studzienkami rewizyjnymi Ø 425 mm – 51 sztuk.

- przepompownię ścieków – 1 sztuka.

Uzbrojenie sieci stanowiły studzienki Ø 1000 mm z kręgów żelbetowych, z uszczelką i włazem żeliwnym Ø 600, typu ciężkiego klasy D400 wg PN -87/H74052 z wypełnieniem betonowym.

Przepompownię ścieków wykonano jako całkowicie podziemną w formie prefabrykowanej, żelbetowej studni o średnicy D=1,20 m z wykonanymi króćcami wlotowymi i wylotowymi, która wyposażona jest w:

- przepust kablowy

- wewnętrzną instalację tłoczną

- panel zasilająco – sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą pomp przez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni. Przepompownia ścieków wyposażona jest w agregaty pompowe w ilości 2 sztuk .

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień ...

Gmina Starcza

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Nabór na stanowisko pracy konserwator sieci ...

Gmina Starcza

Nabór na stanowisko pracy konserwator sieci ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz!

Gmina Starcza

Rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz!

21

cze

2024

Zdjęcie: Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego – Życzenia ...

Gmina Starcza

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego – Życzenia ...

21

cze

2024

Zdjęcie: Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety o Odnawialnych ...

Gmina Starcza

Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety o Odnawialnych ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Ogłoszenie dotyczące wywozu odpadów BIO

19

cze

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.