Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wyłożenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego o  publicznym wyłożeniu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

 

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 1614), art. 39 - 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794),

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”,

uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, to jest obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027 i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029, położonych w granicach Parku.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 16.08.2019  do 09.09.2019 włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 25 42-500 Będzin oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie ul. Lompy 6, 42-284 Herby.  Wersję elektroniczną zamieszczono na stronie: https://zpkws.bedzin.sisco.info/ w dziale „Plan Ochrony Parku”.

Wnioski i uwagi do planu można składać w terminie do 09.09.2019 włącznie, ustnie do protokołu, w formie pisemnej na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Ignacego Krasickiego 25 42-500 Będzin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@zpk.com.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie https://zpkws.bedzin.sisco.info/ w dziale „Plan Ochrony Parku”.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

 

19

SIE

2019

1336

razy

czytano

693/967

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Powiatowy Konkurs

Gmina Starcza

Powiatowy Konkurs "Ekologiczna Zagroda 2024"

17

kwi

2024

Zdjęcie: Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

Gmina Starcza

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: #StopNielegalnejEksploatacji

Gmina Starcza

#StopNielegalnejEksploatacji

9

kwi

2024

Zdjęcie: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

Gmina Starcza

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

Gmina Starcza

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

Gmina Starcza

Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

3

kwi

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.