Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Raport z konsultacji społecznych PGN

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiotem konsultacji był projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starcza” [PGN]. Główne kierunki planowanych działań, których realizacja powinna przybliżyć gminę do osiągnięcia celów „Planu działań w perspektywie do 2020 roku” [SEAP] i pozytywnie wpłynąć na stan środowiska w gminie, przyczyniając się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, w PGN uszeregowano według:

-              priorytetów inwestycyjnych,

-              obszarów działań,

-              sektorów.

Docelowo PGN będzie kluczowym dokumentem, który uprawniał będzie do aplikowania przez Gminę Starcza oraz podmioty funkcjonujące na jej terenie o możliwe do pozyskania wsparcie finansowe dla przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Plan Działań zawiera konkretne zadania inwestycyjne z obszaru oddziaływania samorządu, za których realizację odpowiedzialny będzie Urząd Gminy Starcza, jednostki organizacyjne, a także przedsięwzięcia interesariuszy zewnętrznych. Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag i wniosków do Projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starcza”, zaproponowanie uzupełnień i ewentualnych korekt listy zadań zgłoszonych przez jednostki miejskie i interesariuszy zewnętrznych w ramach Programu Inwestycyjnego do PGN oraz wyrażenie opinii na temat proponowanych zapisów określających ramy ochrony powietrza i środowiska w Gminie Starcza.

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 08.12.2017r. do 29.12.2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 95.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza”,

Dokument został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Starcza w pok. nr 5 oraz dostępny był w wersji elektronicznej na stronie http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1728.

Konsultacje odbywały się w formie wyrażenia uwag/wniosków, zgłaszanych w formie pisemnej.

W ramach ww. konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi/wnioski.

 

 

02

STY

2018

1528

razy

czytano

764/920

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

Gmina Starcza

Zaproszenie dla ósmoklasistów: Jak zdobyć lepsze ...

29

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O CHLOROWANIU WODY

24

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy

23

lis

2023

Zdjęcie: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

Gmina Starcza

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ...

21

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Gmina Starcza ogłasza w nabór uzupełniający w ...

13

lis

2023

Logo serwisu.

Gmina Starcza

Informacja

8

lis

2023

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.