Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Starcza ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Starcza, położonych w miejscowości Klepaczka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania dla n/w działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – dla zabudowy mieszkaniowej.

 

53/31 53/11 pow. 906m2 KW CZ1C/00172688/4 CZ1C/00067049/4 cena 31 710,00 zł netto

53/32 53/12 pow. 906m2 KW CZ1C/00067049/4 CZ1C/00067049/4 cena 31 710,00 zł netto

53/33 53/13 pow. 909m2 KW CZ1C/00067049/4 CZ1C/00067049/4 cena 31 815,00 zł netto

53/34 53/14 pow. 907m2 KW CZ1C/00067049/4 CZ1C/00067049/4 cena 31 745,00 zł netto

53/46 53/26 pow. 858m2 KW CZ1C/00172688/4 CZ1C/00067049/4 cena 30 030,00 zł netto

197/2 198/3 pow. 911m2 KW CZ1C/00067049/4 cena 31 885,00 zł netto

197/36 pow. 1356m2 KW CZ1C/00067049/4 cena 36 612,00 zł netto

 

Postąpienie – 1 % ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków 96827900000100247920010004 oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 01.07.2016 r. bez odsetek.

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140-334 lub 34/3140-015

25

MAJ

2016

2235

razy

czytano

895/966

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

Gmina Starcza

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: #StopNielegalnejEksploatacji

Gmina Starcza

#StopNielegalnejEksploatacji

9

kwi

2024

Zdjęcie: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

Gmina Starcza

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

Gmina Starcza

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

Gmina Starcza

Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

3

kwi

2024

Zdjęcie: Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

Gmina Starcza

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

27

mar

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.