Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Starcza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starcza KW CZ1C/00079172/2, położonej w miejscowości Rudnik Mały.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz w części na terenie turystyczno-rekreacyjnym.

Działka niezabudowana, uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej - działka nr 510 o powierzchni 0,0560 ha – cena wywoławcza 19 800,00 zł netto

Postąpienie – 2 % ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4

Pierwszy przetarg odbył się 22 października 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków 96827900000100247920010004 oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 16.04.2016 r. bez odsetek.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140-334 lub 34/3140-015

15

MAR

2016

2539

razy

czytano

908/966

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

Gmina Starcza

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: #StopNielegalnejEksploatacji

Gmina Starcza

#StopNielegalnejEksploatacji

9

kwi

2024

Zdjęcie: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

Gmina Starcza

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

Gmina Starcza

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ...

9

kwi

2024

Zdjęcie: Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

Gmina Starcza

Badanie statystyczne Urzędu Statystycznego w ...

3

kwi

2024

Zdjęcie: Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

Gmina Starcza

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów ...

27

mar

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.