Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Gmina Starcza

Gmina starcza.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza

Umowa nr:  UDA-RPSL.01.01.01-00-011/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I  Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Działanie 1.1. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013.

 Całkowita wartość projektu wynosi 1 109 201,79 zł,

w tym:

dofinansowanie ze środków unijnych 884 415,52 zł

wkład własny 156 073,33 zł

refundacja kosztów niekwalifikowanych z Urzędu Skarbowego 68 712,94 zł

Projekt uzbrojenia terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza opracowany został przez Biuro Usługowo-Projektowe „Wodoprojekt I” Stanisław Soluch z Kłobucka.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego złożony został 16 października 2012r. w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Informację o wyborze projektu do dofinansowania otrzymaliśmy 18 stycznia 2013r. Natomiast umowa z Zarządem Województwa Śląskiego została podpisana 19 kwietnia 2013r.

 Przetarg na realizację w/w inwestycji odbył się 19 listopada 2013r. Oferty złożyło 14 firm. Wybrano firmę oferującą najniższą cenę tj. 1 056 315,28zł brutto – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX sp. z o.o. z Lublińca. Umowa podpisana została 11 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu był wzrost rozwoju gospodarczego w gminie Starcza poprzez udostępnienie potencjalnym inwestorom kompleksowo uzbrojonego terenu inwestycyjnego. Był on zgodny z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Realizacja projektu polegała na kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Łysiec w gminie Starcza poprzez budowę drogi dojazdowej, wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji jest umożliwienie dostępu do terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów.

W wyniku kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego wybudowano:

v  sieć wodociągową – 757,3 mb,

v  sieć kanalizacji sanitarnej – 708 mb,

v  drogę dojazdową o długości – 730mb,

v  kanalizację deszczową – 224,5mb.

Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego w gminie Starcza poprzez udostępnienie potencjalnym inwestorom kompleksowo uzbrojonego terenu inwestycyjnego, a także poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności gospodarki, wzrost liczby przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Dzięki wsparciu środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego spełniły się oczekiwania mieszkańców gminy Starcza dotyczące przygotowania kompleksowych terenów pod działalność gospodarczą i efektywne wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury przez podmioty gospodarcze.

Inwestycja ta stworzyła realną szansę na dywersyfikację i rozwój gospodarki, a także na powstanie i dalsze tworzenie nowych miejsc pracy. Wybudowana infrastruktura komunikacyjna zapewnia sprawny dojazd  do znajdujących się terenów inwestycyjnych.

Doprowadzenie mediów zwiększyło wartość nieruchomości i przyczyniło się do poprawy warunków rozwoju usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także umożliwiło dostęp do obszarów inwestycyjnych dużej liczbie użytkowników.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą przekazanie placu budowy nastąpiło 07.01.2014r.

Realizacja inwestycji przebiegała bez większych problemów. Na wniosek Wykonawcy Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na zmianę konstrukcji drogi gminnej (ul. Strażackiej i ul. Widokowej w Łyścu) z warstwy odsączającej gr 35 cm z piaskiem na stabilizację istniejącego gruntu spoiwem hydraulicznym N 22,5 o wytrzymałości 1,5 -2,5 MPA.

17 marca 2014r. dokonano odbioru robót w zakresie sieci wodociągowej

-  roboty ziemne – 4 795,78 m3,

-  roboty montażowe – 757,30 m.

25 marca 2014r. dokonano odbioru robót w zakresie kanalizacji sanitarnej

-  roboty ziemne – 3 540,66 m3,

-  roboty montażowe – 708 m.

28 marca 2014r. dokonano częściowego odbioru robót w zakresie drogi dojazdowej

-  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  – 6120 m,

-  roboty ziemne – 2 743 m3,

-  jezdnia – 982 m2.

29 kwietnia 2014r. dokonano odbioru robót w zakresie kanalizacji deszczowej i kolejnego etapu prac w zakresie drogi dojazdowej

- kanalizacja deszczowa – 224,50 m,

- droga dojazdowa – jezdnia -890,15 m2.

 W dniu 29 maja 2014r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pt. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza”.

W odbiorze uczestniczyli:

- ze strony Zamawiającego: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk,

  Inspektor nadzoru: Stanisław Soluch;

- ze strony Wykonawcy: Janusz Sowa – właściciel firmy LARIX,

   Kierownik budowy: Jacek Malmur.

W trakcie odbioru przekazane zostały gminie wszystkie niezbędne dokumenty, między innymi atesty materiałowe, protokoły odbiorowe i inwentaryzacja powykonawcza.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie nowej strefy przedsiębiorczości i udostępnienie w jej granicach gruntów gminnych przeznaczonych pod inwestycje. Przewidziane pod strefę tereny poprzez wykonanie drogi publicznej zostały udostępnione komunikacyjnie, z kolei wykonane sieci  zapewniają możliwość funkcjonowania różnym podmiotom gospodarczym.

Uzbrojenie wykonano w ten sposób, by umożliwić dostęp do obszarów inwestycyjnych możliwie jak największej liczbie użytkowników. Położenie sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej dostosowano do istniejących warunków w przedmiotowym obszarze. Inwestycja jest kontynuacją podjętych już działań mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy w kierunku turystyczno-rekreacyjnym.

Wybudowana infrastruktura komunikacyjna, obsługująca tworzoną strefę przedsiębiorczości, zapewnia sprawny dojazd do znajdujących się tu terenów inwestycyjnych o dużym niewykorzystanym potencjale gospodarczym. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej oraz doprowadzenie mediów zwiększyło wartość nieruchomości oraz zainteresowanie potencjalnych przedsiębiorców.

 

 

30

MAJ

2014

8397

razy

czytano

1033/1033

Gmina Starcza

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Starcza

INFORMACJA O KONTROLI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12

lip

2024

Zdjęcie: Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

Gmina Starcza

Piknik Charytatywno-Rodzinny – 13 Lipca 2024 r.

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Starcza

II Przetarg na realizację zadania pn. "Prace ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

Gmina Starcza

Letnie Kolonie dla Dzieci z Województwa Śląskiego i ...

11

lip

2024

Zdjęcie: Bon energetyczny 2024

Gmina Starcza

Bon energetyczny 2024

10

lip

2024

Zdjęcie: Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

Gmina Starcza

Informacja Komisariatu Policji w Poczesnej

9

lip

2024

Ważne linki

INWESTYCJE I PROJEKTY

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE''

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiana pieców

Odnawialne źródła energii

System powiadamiania SMS

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Rozkład jazdy autobusów

Akty prawne

LGD Bractwo Kuźnic

mikroPorady.pl

CEID Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zdjęcie: Niezwykła architektura Gminy Starcza.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Miejsca spotkań w Gminie Starcza.
Logo serwisu.

Starcza

Nowoczesna Gmina

Zdjęcie: Inwestycje w Gminie Starcza.
Zdjęcie: Zabudowania Gminy Starcza.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.